Termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului Kristal Hotel

Apreciem foarte mult oaspeții noștri și vă recomandăm să citiți cu atenție termenii și condițiile hotelului nostru. Aici puteți găsi detalii legate de politicile noastre privind hotelul, informații despre check-in / check-out, anulări, plată și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să contactați hotelul, membrii personalului nostru vor fi foarte fericiți să vă ajute.

Atenție: Vă rugăm să citiți aceste condiții cu atenție înainte de a utiliza acest web site. Utilizarea acestui web site confirmă faptul că ați acceptat tacit termenii și condițiile scrise mai jos:

  • Toate paginile site-ului www.kristalhotel.ro sunt proprietatea Kristal Hotel S.R.L., C.I.F.: RO40763036, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J39/444/2019 și având sediul social în Focșani, Bulevardul București nr. 16C, județul Vrancea.
  • Toate drepturile de autor aferente conținutului acestui website sunt proprietatea Kristal Hotel S.R.L.

Art.1. Condiții de utilizare

Informațiile și materialele folosite în acest website sunt rezervate de Kristal Hotel S.R.L.. Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest site în alte scopuri decât cele necomerciale și cele specificate în website, fără acordul scris al Kristal Hotel S.R.L., este interzisă, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legilor drepturilor de autor.

Datele și informațiile sunt prezentate in website-ul www.kristalhotel.ro numai în scopuri informative. Kristal Hotel S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau schimba atât conținutul, cât și structura website-ului în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate și pot fi schimbate sau modificate oricând la cererea acestora.

Art.2. Utilizarea website-ului

Kristal Hotel S.R.L. vă autorizează să explorați acest website numai dacă utilizarea este în scop personal, necomercial, cu condiția să mențineți toate simbolurile și textele cu privire la copyright și drepturile de proprietate pe care le conțin materialele originale pe orice copie a acestora. Nu puteți modifica în niciun mod materialele din acest website sau sa le reproduceți, să le expuneți în public, să le redistribuiți cu scop comercial. Utilizarea acestor materiale pe alte website-uri sau rețele de calculatoare, în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea Kristal Hotel S.R.L. si utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea drepturilor de autor. În condițiile nerespectării acestor condiții, nu mai sunteți autorizați să utilizați acest website și trebuie să distrugeți toate materialele tipărite sau salvate în calculator.

Art.3. Prelucrarea informației

Informația va fi prelucrată de către www.kristalhotel.ro în conformitate cu prevederile legilor nr. 676/2001, 677/2001, regulamentul (UE) 2016/679 și directiva (UE) 2016/680, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei cum ar fi:

3.1. Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
3.2. Oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
3.3. Facturare;
3.4. Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
3.5. Realizarea studiilor de piață și de produs, marketing-ul produselor și ale serviciilor Kristal Hotel S.R.L. și ale companiilor asociate/parteneri;
3.6. Contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale Kristal Hotel S.R.L. și ale companiilor asociate/parteneri sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră (în afara de cazul în care ne-ați adresat o cerere scrisă să nu fiți contactat(ă) în acest sens);
3.7. Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

Pentru mai multe informații despre acest subiect vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

Art.4. Dezvăluirea informației

Kristal Hotel S.R.L. are dreptul să dezvăluie informația:

4.1. Companiilor asociate/parteneri, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și Kristal Hotel S.R.L.;
4.2. Terțelor părți specificate la art. 3.6;
4.3. Agențiilor de urmărire a creditelor (în afara de cazul în care avem o altfel de înțelegere) care au dreptul de a schimba informații despre dumneavoastră cu alte organizații și care pot ține evidența persoanelor care au datorii.

Pentru mai multe informații despre acest subiect vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

Art.6. Drepturile dumneavoastră

6.1. Cu privire la prelucrarea informației, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:

a) de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de către noi;
b) de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
c) de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, in numele Kristal Hotel S.R.L. sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
d) de a înainta plângere, către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
6.2. Pentru situațiile prevăzute la lit. a), lit. b) și lit. c) ne veți înainta o cerere scrisă, datată și semnată. În cerere veți preciza dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă (chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal.
6.3. Kristal Hotel S.R.L. vă va comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Pentru mai multe informații despre acest subiect vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

Art.7. Legăturile spre alte website-uri

Legăturile spre alte website-uri prezente în cuprinsul www.kristalhotel.ro sunt oferite doar pentru a vă ajuta. Dacă utilizați aceste legături, veți părăsi www.kristalhotel.ro. Kristal Hotel S.R.L. nu a analizat aceste website-uri, nu controlează și nu este responsabil pentru aceste website-uri sau conținutul lor. Astfel, Kristal Hotel S.R.L. nu girează sau nu le reprezintă, inclusiv informațiile, software-ul și alte produse sau materiale găsite pe aceste website-uri sau orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea lor. Dacă decideți să le utilizați, o faceți pe propria răspundere.

Art.8. Brand-urile

Kristal Hotel este brand înregistrat al Kristal Hotel S.R.L.

Art.9. Promoțiile

Toate promoțiile sunt supuse disponibilității și inventarului. Kristal Hotel S.R.L. își rezervă drepturile să schimbe, modifice sau să anuleze promoțiile în orice moment și fără anunț în prealabil.

Art.10. Garanții

MATERIALELE ȘI SERVICIILE OFERITE DE ACEST WEBSITE SUNT OFERITE “AȘA CUM SUNT” FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL, INCLUZÂND GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, DE A SE POTRIVI PENTRU O ANUMITĂ UTILIZARE SAU DE NEÎNCĂLCARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE. Kristal Hotel S.R.L. nu garantează acuratețea și integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest website. Kristal Hotel S.R.L. ar putea face schimbări în materialele și serviciile din acest site, sau în produsele și prețurile descrise, oricând fără anunț în prealabil. Materialele și serviciile din acest site ar putea să nu mai fie actuale, iar Kristal Hotel S.R.L. nu se obligă să actualizeze materialele și serviciile conținute de acest site, decât în urma unei adrese exprese din partea partenerilor sau a colaboratorilor acestui site.

Art.11. Limitarea responsabilităților

Kristal Hotel S.R.L., furnizorii săi sau alte părți care sunt menționate pe acest website, nu sunt responsabile în nicio circumstanță pentru orice fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui website, a oricăror website-uri legate la acest website sau din materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste website-uri, indiferent daca sunt bazate pe garanție, contract sau orice altă teorie legală și indiferent dacă a fost sau nu atenționat de posibilitatea apariției de astfel de pierderi. Dacă utilizarea materialelor, informațiilor sau a serviciilor de pe acest website are ca rezultat apariția necesității de service, reparații sau corecții ale echipamentelor sau a datelor, vă asumați costurile presupuse de acestea. Legea aplicabilă în aceste cazuri ar putea să nu permită excluderea sau limitarea pagubelor apărute ca și consecință sau din întâmplare, astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea nu se aplică în cazul dumneavoastră.

Art.12. Legile aplicabile

Acest site este administrat de Kristal Hotel S.R.L. din sediul său social. Kristal Hotel S.R.L. nu specifică faptul că materialele sau serviciile de pe acest website sunt în concordanță sau disponibile pentru utilizarea în afara României și ca accesul din teritorii unde conținutul lor este ilegal sau interzis. Nu puteți utiliza/exporta materialele și serviciile din acest website sau orice copie sau adaptare care violează orice lege sau reglementare aplicabilă, incluzând fără limita legile si reglementările statului român. Dacă accesași site-ul din afara României, o faceți pe propria dumneavoastră răspundere. Aceste condiții vor fi respectate în concordanță cu legile statului român.

Art.13. Generalități și politici interne

Kristal Hotel S.R.L. poate schimba aceste condiții oricând prin modificarea acestui anunț. Ar trebui să vizitați această pagină periodic, pentru a revedea aceste condiții. Anumite dispoziții ale acestor condiții ar putea fi anulate de anumite anunțuri sau condiții legale localizate pe anumite pagini ale website-ului. Dumneavoastră înțelegeți aceste condiții în totalitatea lor și sunteți de acord să le respectați.

Check-In/Check-Out

Vârsta minimă 18 ani
Check-in începând cu ora 15:00
Early Check-in 50% din tariful camerei între 07:00 și 12:00, 100% înainte de 07:00
Check-Out 12:00
Taxa Late Check-Out 50% din tariful camerei intre 12:00 – 17:00, 100% tariful camerei dacă este mai târziu de ora 17:00
No Show 100% tariful camerei

Anulări

Politica anulării Politica de anulare poate varia în funcție de tarif sau datele rezervării. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, sunați la hotel direct. În general, anulările se pot face cu minim 48 de ore înainte printr-o notificare scrisă pentru rezervări individuale și cu minim 4 zile lucrătoare preaviz scris pentru grupuri, pentru a beneficia de gratuitate în anulare și restituirea sumelor plătite în avans.

Dacă anularea se face între 24 de ore și 48 de ore înainte, sau prin preaviz scris între 2 – 4 zile înainte pentru grupuri, tariful este de 50% din valoarea camerelor rezervate.

Ce nu este în conformitate cu termenii de anulare, oaspeții / grupurile vor plăti tariful pe camera de 100%.

Toate sumele de bani returnabile vor fi plătite de către Kristal Hotel S.R.L. în termen de maxim 14 zile calendaristice de la anularea rezervării.

Plata

Monedă Leu Românesc (RON)
Modalități de plată acceptate La recepția hotelului:

  • MasterCard
  • Visa
  • Numerar

Online prin intermediul website-ului www.kristalhotel.ro:

  • MasterCard
  • Visa

Fumatul

Camere Toate camerele de hotel sunt camere pentru nefumători.
* Fumatul în camere va fi penalizat cu 1000.00 LEI
Zone pentru fumat Oaspeții sunt bineveniți să fumeze în zonele dedicate pentru fumat. Personalul nostru vă va ghida spre toate zonele de fumat.

Animale de companie

Animale pentru persoane cu dizabilități Da
Animale de companie Nu

Parcare

Valet parking Da – gratuită doar pentru clienții hotelului în limita locurilor disponibile
Siguranță Supraveghere video
Localizare În laterala și fața hotelului.
Sari la conținut